Levelled work, targeting Lefelau 4-6
Levelled work, targeting Lefelau 4-6

Fy  ardal.

Dw i’n byw yng Nghasllwchwr. Mae Casllwchwr ger Abertawe rhwng Bynea a Gorseinon.

    Mae llawer o bethau yno fel tai, eglwys, parc, tafarnau, siop trin gwallt, siop sglodion, capeli, clwb rygbi, clwb hwylio, swyddfa’r post ac ysgolion.

    Does dim sinema, siop ddillad, bowlio deg a pwll nofio yno.

     Yn yr ardal dw i’n chwarae rygbi gyda fy ffrindiau yn y parc. Mae’n hwyl.

Hefyd dw i’n pysgota yn y môr gyda fy nhad a fy nhadcu.

     Hoffwn i gael siop ddillad a bowlio deg yng Nghasllwchwr achos dw i’n dwlu ar ffasiwn a bowlio.Hefyd baswn i’n dwlu ar sinema. Mae’n ddrud teithio i Abertawe.

     Dw i’n hoffi byw yng Nghasllwchwr achos mae digon o bethau i wneud yno a mae mamgu yn byw drws nesaf.

Mae llawer o dwristiaid yn ymweld â’r ardal. Mae rhai yn ( some …….)

siopa yn y siopau ffasiynol yn Abertawe, mynd i theatr y Grand i wylio drama, mynd i’r sinema a bwyta yn y tai bwyta.

 Mae llawer yn ymweld â Mwmbwls a cherdded ar y Pier, bwyta hufen iâ Verdi’s a Joe’s neu bwyta yn y tai bwyta.

 Mae miloedd bob blwyddyn yn mynd i lan y môr yn Caswell, Langland, Llangennith, Rhosili a  Bae Oxwich i nofio, torheulo a syrffio.

Mae Gerddi Clyne yn denu ymwelwyr ( attracts visitors ) a hefyd y cestyll yn yr ardal.

Maecanolfan hamdden LC2 a’r pwll nofio Olympaidd  yn Abertawe.

Mae gwestai gwych yn Abertawe fel Morgan’s, Gwesty’r Ddraig, Fairyhill, Marriott……….

 

Skip Navigation